Yhteystiedot - Esittely - Uskomme pääkohdat - Missio - Vastuunkantajat

Näkymme kulmakivet

"Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen." [Kol. 1:18]

1. Yhteys

Yhteys Jumalaan ja Hänen synnyttämään rakkauteen meissä on kaiken perusta. Näkymme on olla seurakunta joka tunnetaan keskinäisestä yhteydestään Jeesuksen opetuksen mukaisesti. "Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen."[1. Joh. 1:3]  "Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut."[Joh. 16:21]

2. Asema Kristuksessa ja taivaallinen perintö

Haluamme varustaa jokaista uskovaa löytämään asemansa Kristuksessa. "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle".[2.Kor. 5:17] "ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa."[Ef. 1:18]

3. Evankeliumi kaikille

Seurakuntamme tärkeä tehtävä on välittää kaikille ihmisille sanomaa Jumalan rakkaudesta. Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja haluaa myös jokaisen ihmisen pelastuvan ja kokevan Hänen rakkautensa. "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."[Joh. 3:16] "Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa ja meidän kauttamme joka paikassa levittää Hänen tuntemisensa tuoksua."[2.Kor. 2:14]